O festivale

Festival realizuje občianske združenie Kult.1629 a ľudia okolo neho, ktorí sa venujú umeniu a jeho rozvoju nielen na Orave. Po rokoch svojich skúsenosti sa v roku 2020 spojili a prišli s konceptom prvého uceleného multižánrového divadelného festivalu, ktorý prináša do regiónu hornej Oravy rôzne formy umenia s cieľom podporovať rozmanité kultúry, empatiu, morálne hodnoty. Okrem divadelných predstavení môžu účastníci zažiť výstavy, prednášky, filmové projekcie, diskusie, koncerty, workshopy.

Festivalovy tím

Zdroj: Alžbeta Galan

Vstupenky

Predaj vstupeniek prebieha online. Vstupenku nie je potrebné tlačiť, pred vstupom na podujatie ju naskenujeme cez váš mobilný telefón.

Parkovanie

Z dôvodu limitovanej parkovacej kapacity v niektorých častiach mesta Námestovo (napr. Slanica), nie je v silách, ani možnostiach organizátorov zabezpečiť pre návštevníkov festivalu dostatok parkovacích miest. Z tohto dôvodu apelujeme na využívanie verejnej dopravy, ktorá vie byť rovnako komfortná ako osobné vozidlo. V prípade použitia vlastného motorového vozidla odporúčame návštevníkom, aby sa riadili platnou parkovacou legislatívou danej mestskej časti, prípadne pokynmi polície.

Ekológia

Chceme, aby bol náš festival zero waste a aby sme počas jeho konania vyprodukovali čo najmenej odpadu. Preto sa vyhýbame používaniu jednorazových plastov a preferujeme vratné obaly. Opätovne používame predmety v rámci iných, nami organizovaných podujatí, prípadne ich zdieľame s inými organizáciami. Odpad vyprodukovaný počas festivalu separujeme a zhodnocujeme. Podporujeme lokálny trh a využívame produkty i služby spoločností pôsobiacich v regióne. Minimalizujeme vizuálny smog v uliciach a propagáciu festivalu orientujme najmä do online priestoru. Rešpektuje Environmentálnu politiku a opatrenia Fondu na podporu umenia. Dokument nájdete tu: Link na súbor

WC / voda

Na Slanickom ostrove umenia je zabezpečená pánska aj dámska suchá toaleta. Splachovacia toaleta je na palube lode OG Slanica. Ostatné priestory mimo Slanického ostrova umenia ponúkajú toalety a tečúcu (pitnú) vodu. Slanický ostrov umenia a loď Slanica nedisponujú úžitkovou / pitnou vodou.

Verejná doprava

Verejnú dopravu v okrese Námestovo zabezpečujú výlučne autobusy. Program festivalu je nastavený tak, aby sa návštevníci, využívajúci verejnú dopravu, mohli komfortne a včas dopraviť na všetky produkcie. Pre podujatia, ktoré sa konajú priamo v meste Námestovo, je potrebné využiť spojenia z/na Autobusové nástupište. V prípade podujatí na Slanickom ostrove umenia, je nutné využiť zastávku Slanická Osada/Námestovo, SOU. Aktuálny cestovný poriadok nájdete na www.cp.sk

Dobrovoľníci

Dobrovoľníci tvoria dôležitú (sú)časť festivalu. Sú predĺženými rukami organizačného tímu. Práca, ktorú vykonávajú, je fyzicky nenáročná, aj keď sem-tam sa nejaká kulisa do ruky ujde. Najväčším benefitom pre dobrovoľníkov (okrem super stravy a pitiva) je možnosť vidieť profesionálne divadelné umenie a spoznať zaujímavé osobností nielen z umeleckého sveta. V prípade záujmu o dobrovoľnú spoluprácu, píšte na info@slanicafestival.sk

Zákazy

Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie: sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy a psychotropné látky, horľaviny zbrane akéhokoľvek druhu, filmové kamery, videokamery (vrátane DV, DV Cam, Beta Cam, Super VHS...), ani profesionálne fotoaparáty, lietajúce drony a podobné mechanické zariadenia.

Zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov

Je prísne zakázané, a to i pre súkromnú potrebu. Výnimku tvoria plnoautomatické spotrebiteľské fotoaparáty, ktoré však nesmú byť použité na zhotovovanie fotografií z vystúpení interpretov.

ZŤP/bezbarierový prístup

Na programe festivalu, ktorý prebieha v meste Námestovo, veľmi radi privítame aj imobilných návštevníkov. Prístup do väčšiny priestorov v Námestove je bezbariérový. Mrzí nás to, ale vzhľadom na náročnosť prístupu na loď OG Slanica v oboch prístavoch, nie sme schopní zabezpečiť bezbariérový prístup na Slanickom ostrove umenia. Veríme však, že sa nám tento nedostatok podarí v budúcnosti odstrániť a prístup na ostrov bude možný aj pre imobilných návštevníkov.

Press

O akreditáciu je možné žiadať na info@slanicafestival.sk